Regulamin

http://www.glogow.pl/tzg/                                           wehikulczasuglogow@interia.pl

Regulamin Głogowskiej Nagrody Historycznej

„Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu”

 

1.

Głogowska Nagroda Historyczna – „Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu” (zwana dalej GNH) jest przyznawana przez internetowy „Wehikuł czasu” (zwany dalej Organizatorem) we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, lokalnymi stowarzyszeniami regionalistycznymi, placówkami kultury i miejscowymi mediami. Lista organizacji i współpracowników jest otwarta.

Patronem Honorowym GNH jest Prezydent Miasta Głogowa.

Zadaniem Nagrody jest popularyzacja przeszłości Ziemi Głogowskiej, honorowanie oraz promocja twórców, organizatorów i autorów wydarzeń i publikacji dotyczących historii miasta i regionu.

2.

Do GNH „Złoty Bilet Wehikułu” kwalifikowane są wydarzenia, spektakle, publikacje i inne projekty dotyczące upowszechniania wiedzy o przeszłości Ziemi Głogowskiej,
a mające miejsce w roku kalenychndarzowym poprzedzającym przyznanie. Nagrodę może otrzymać również osoba fizyczna i prawna zaangażowana w wyżej określone przedsięwzięcia.

3.

Listę Nominowanych (nie więcej jak 5) do GNH przedstawia „Wehikuł czasu”, z własnej inicjatywy na podstawie oceny i wniosków członków Kapituły. Kapitułę tworzą zaproszeni przez Organizatora reprezentanci środowisk – organizatorzy przedsięwzięć, samorządowcy, regionaliści, moderatorzy forów internetowych, dziennikarze, muzealnicy, historycy, nauczyciele, laureaci poprzednich edycji i Czytelnicy. W szczególnych przypadkach ten etap może zostać pominięty.

 

4.

Nagroda ma charakter honorowy i jest wręczana w postaci okolicznościowego dyplomu w trakcie uroczystego spotkania miłośników historii organizowanego we . współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i Towarzystwem Ziemi Głogowskiej. W przypadku deklaracji Sponsora lub Patrona dyplom może zostać uzupełniony o element wymierny (np. statuetka, nagroda rzeczowa czy finansowa). Organizator może przyznać wyróżnienia specjalne Głogowskiej Nagrody Historycznej. W szczególnych przypadkach spotkanie może mieć charakter ograniczony.

5.

Organizator dopuszcza zmiany w niniejszym regulaminie tylko przed rozpoczęciem kolejnej edycji.

Głogów 2.01.2021 r.