2015

Złote Bilety „Wehikułu czasu”

Marcin Błaszkowski, Głogowianinowi z Leszna, erudycie, polihistorowi i poliglocie, miłośnikowi Wielkiego Świata i Małych Ojczyzn, za życzliwość dla poczynań Wehikułu, leszczyńskie w nim glogoviana itd.  nr 15  (wręczony 6.02.2015)Prof. dr hab. Jerzy Maroń, za znajdowanie – w trakcie profesjonalnych badań nad historią myśli wojskowej i wypełnianiem obowiązków Profesora Uniwersytetu Wrocławskiego – czasu na pomoc i za życzliwość dla głogowskich historyków i regionalistów, za dobre słowo, zachętę i poczucie humoru.  nr 16

Dariusz Czaja, za niekonwencjonalną inicjatywę utrwalenia głogowskich wydarzeń 1109 roku, za emocjonalne i selektywne opisywanie przeszłości miasta oraz codzienną, stałą i mrówczą pomoc internetową Wehikułowi.,  nr 17

Stefan Górawski, za hołubienie wszystkich miłośników przeszłości, za trzymające się twardo ziemi kierowanie wszelkimi poczynaniami w Akcji Zima i Lato w Twierdzy Głogów, spokój i opanowanie, wiele innych przymiotów z lekkim piórem na czele. Za życzliwość dla Wehikułu i miejsce dla niego w Głogowskim Portalu Informacyjnym, nr 18.

Zdzisław Rogala, za inicjatywy na rzecz upamiętniania wiedzy o czasach minionych w każdym środowisku, w którym się znalazł, inspirowanie książek i książeczek o lokalnej i rodzinnej przeszłości, za niespotykany zapał i motywację do realizacji założonych celów i umiejętność organizowania dla ich realizacji zespołów zadaniowych. nr 19.

Izabela Owczarek, za to że z miejsca gdzie przychodzi się wypożyczyć książkę uczyniła również azyl dla ciekawych przedsięwzięć – warsztatów, recitali, spotkań z artystami i podróżnikami, ukłoniła się też głogowskiej przeszłości i tchnęła nowego ducha w Wehikuł czasu. nr 20.

 

III Głogowska Nagroda Historyczna

„Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu 2014”

 

Nominowani przez Kapitułę:

  1.  „Dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach” [http://www.glogow.pl/okolice/]  –  portal internetowy Tomasza Mietlickiego
  2. Wystawa „Wydrukowano w Głogowie” / Renata Matysiak – Muzeum Archeologiczno-Historyczne.
  3. Fritz Reuter „Twierdza Głogów, Listy ze Śląska”, Głogów 2014; Marcin Błaszkowski i TZG
  4. Kierunek GŁOGÓW” – cykl filmów zrealizowanych w 2014 r. przez TV MASTER i Towarzystwo Ziemi Głogowskiej.  
  5. „Marzyli tylko o wolnej Polsce” – reż. Paweł Chruszcz. –   Film nt. głogowskiego podziemia antykomunistycznego lat 1945 – 1949

4 - ZB GNH 2015Nagroda dla: Tomasza Mietlickiego

autora portalu internetowego „Dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach”.

Wręczona: 28.05.2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej