2016

Albin Tomalak za to, że Pan jako pierwszy w Głogowie zaczął przenosić  mieszkańców w kolorowy świat przeszłości miasta, którego nie ma, że przetransferował Pan do Internetu dorobek autorów Encyklopedii Ziemi Głogowskiej, za czynne uczestnictwo w przedsięwzięciach historycznych, za przechowanie ikonografii starej „Famaby”, za uśmiech i życzliwość dla Wehikułu. nr 21 – nie wręczony

Marian Kulczycki za przypomnienie i kultywowanie pamięci o największym przez powojenne dziesięciolecia głogowskim zakładzie pracy, za prowadzenie profilu  Famaby na portalu społecznościowym, za wykazywany przy tym zapal i entuzjazm . nr 22

Róża i Telesfor Lewiczowie za uroczą bezceremonialność (Róża) i stałą chęć dzielenia się nieprzebranymi zasobami wiedzy (Telesfor), sprawność organizacyjną, ogień i wodę w codziennych relacjach, uśmiech, życzliwość, podpowiedzi i pomoc. Za hołubienie Wehikułu i smakowitość różnorodną – duchową i dosłowną. nr 23

Marek Szatkowski-potomkowi pierwszych głogowskich osadników, pasjonatowi lokalnej przeszłości, za bezinteresowną pomoc oraz chęć ratowania i zatrzymania materialnych obrazów przeszłości, za życzliwość wszelaką. nr 24

Basia i Jerzy Popielowie za fotograficzność połączoną z fotogenicznością, codzienną rejestrację głogowskiej rzeczywistości, za kadry pomocne Wehikułowi czasu   nr 25

Piotr Mielniczuk za–jak widać możliwe – połączenie  cywilnych i wojskowych sposobów utrwalania i przekazywania wiedzy o przeszłości wojska, pomoc w przełamywaniu barier biurokratycznych w dostępie do archiwów, znaleziska i podpowiedzi, za wytrwałość w poszukiwaniu korzeni rodzinnych i za życzliwość dla poczynań Wehikułu. nr 26.

Zbigniew Lipowski za profesjonalizm i artystyczny liryzm, spokój i pracowitość  przy realizacji filmowych opowieści – od reklamowego jingla po reportaż, impresję czy kronikarski film. Za bezinteresowną pomoc w oprawie ilustracji Wehikułu, za uśmiech i życzliwość. nr 27.

Edward Januszkiewicz – Jest Pan wzorcem dla aktywności Głogowianina związanego z miastem od lat, więc ten Bilet jest za lata spędzone w „Mechaniku”, za doświadczenia studenckie przenoszone na głogowski grunt w Kole Absolwentów AGH, za wykorzystywanie obszarów swojej działalności zawodowej i społecznej do prezentowania miasta i jego przeszłości. I wreszcie za przyjaźń z Wehikułem w zakresie szczególnym – wiedzy tajemnej, wyniesionej z lekcji prowadzonych przez legendę głogowskiej polonistyki p. Zofię Indekę. Dziękuję, że przyjął  Pan niewdzięczną rolę pierwszego czytelnika. nr 28.

 

IV Głogowska Nagroda Historyczna

„Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu 2015”

 

Nominowani przez Kapitułę:

  1. Edycje pamiętników, relacji i wspomnień (gmina Kotla, gmina Głogów – Przedmoście) – Jan Baraniecki, Marek Robert Górniak z zespołem
  2. Głogowskie Forum Historyczne – w dziesięciolecie istnienia
  3. Wystawa Głogowianie 1945 – Renata Matysiak i Jerzy Dymytryszyn, MA-H
  4. Głogowskie życiorysy” obchody 70-lecia ruchu regionalnego, TZG
  5. Renowacja lampy na Starym Mieście Fundacja Stacja Głogów.

5 - ZB IV GNH 2016

Nagroda dla:Jan Baraniecki i Marek Robert Górniak z zespołem

za edycje pamiętników, relacji i wspomnień (gmina Kotla, gmina Głogów – Przedmoście, 2015).

Wręczona: 31.05.2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej