2014

Złote Bilety „Wehikułu czasu”

Marek Robert Górniak z Lublina, za cierpliwe, sumienne i drobiazgowe opracowywanie oraz uporczywe inspirowanie pamiętnikarstwa głogowskiego; życzliwość wobec Wehikułu czasu i jego potrzeb, nr 10

Elżbieta Maćkowska z Góry, za zapał i entuzjazm w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu dorobku materialnego przedwojennych i powojennych mieszkańców Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Góry i okolic, za życzliwość i pomoc Wehikułowi czasu, nr 11

Zbigniew Mazurek, pierwszy historyk głogowskiego garnizonu, bezinteresownie zaangażowany w działania na rzecz upowszechniania przeszłości dalekiej i bliskiej, z życzeniami dalszej współpracy z Wehikułem czasu,  nr 12

Tomasz Mietlicki, za systematycznie pracowite od lat prowadzenie portalu  Dolny Śląsk – dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach, fotograficzne dokumentowanie stanu zachowania zabytków w tej swoistej kronice dla przyszłości, za życzliwość i pomoc Wehikułowi czasu. nr 13

Jacek Zieliński, w roku 80 urodzin za skuteczne i symboliczne przewodzenie głogowskim stowarzyszeniom dla przeszłości, osobiste zaangażowanie w przedsięwzięcia na rzecz upowszechniania wiedzy o historii, za życzliwość i pomoc Wehikułowi czasu. nr 14.

 

II Głogowska Nagroda Historyczna

„Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu 2013”

Nominowani przez Kapitułę:

1. Ireneusz Dominiak – za pasję i systematyczność w cyklu prelekcji w Klubie Batalionowym, pt. „Głogów jakiego nie znamy„.

2. Konferencja Regionalistów „Małe Ojczyzny na styku regionów (Towarzystwo Ziemi Głogowskiej).

3. Alicja Męczyńska – moderator GFH, za inicjatywę uporządkowania i eksponowania nagrobków z głogowskich dawnych cmentarzy zachowanych na Ostrowie Tumskim.

4. Publikacja – Franz D. Lucas i Margaret Heitmann, Żydzi głogowscy. Dzieje i kultura, Głogów 2013. (Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa)

5. Odsłonięcie na terenie dawnej Cukrowni Głogów, tablicy upamiętniającej działalność podziemia antykomunistycznego w Głogowie w latach 1945-1949. (Fundacja Bolesława Chrobrego).

6. Udostępnienie reliktów głogowskich Sukiennic – najstarszego odkrytego i stosunkowo dobrze zachowanego obiektu świeckiego w Głogowie. (Urząd Miejski)

3 - ZB GNH 2014

Nagroda dla: Ireneusz Dominiak

– za pasję i systematyczność w cyklu prelekcji w Klubie Batalionowym, pt. „Głogów jakiego nie znamy„.

Wręczona: 26.09.2014 r.