Wehikuł czasu – luty 2016 (rok 8/84)

Trwają ferie szkolne dolnośląskich dzieci i młodzieży. W Głogowie już od kilku lat wybór atrakcji feryjnych duży, w tym związanych z poznawaniem przeszłości – głównie historii miasta i regionu.  
Rozpoczęła się kolejna akcja „Zima w Twierdzy 2016” największa impreza organizowana głównie rękami wolontariuszy, choć przy współudziale placówek kultury.
Ponieważ kilka przedsięwzięć odbywać się będzie w Zamku Książąt Głogowskich Wehikuł przypomina i dedykuje przewodnikom jeden fakt z przeszłości miasta.

Otóż 610 lat temu, w roku 1406  książę głogowski i żagański Jan I odebrał budowany przez dwa lata zamek, który miał się stać jego książęcą siedzibą. Został wzniesiony z racji podziału miasta, prawdopodobnie w pobliżu furty św. Jana i Bramy Szpitalnej na końcu ówczesnej ul. Jezuickiej. Książę zainwestować miał w uzyskane od miasta tereny. Zburzona została stojąca tam wieża, fragment murów i mieszczańskie domy. Miał być ponoć otoczony podwójnym murem i fosą choć niezbyt obszerny.
Walczący o odzyskanie  i zjednoczenie miasta w trakcie tzw. wojny sukcesyjnej kolejny książę o tym imieniu –  Jan II Szalony, zamek zdobył w 1480 roku. Pokonał księżnę Małgorzatę Cylejską m.in. osławionym użyciem do artylerii miotanej pocisków z „broni biologicznej” – padliny, odchodów i innych nieczystości. Po zjednoczeniu miasta sprzedał książę zamek mieszczanom, którzy go zburzyli i rozebrali.
Nie zachowały się żadne ślady materialne ani ikonograficzne po tym obiekcie.
Kolejna „Zima w Twierdzy” współorganizowana jest przez głogowskie Centrum Informacji Turystycznej. Tuz przed rozpoczęciem zajęć odszedł z funkcji kierownika CIT pan Józef Wilczak, znany powszechnie animator działań fortecznych, inicjator prac związanych z rewitalizacją tzw. bloku koszarowego, człowiek wielu pomysłów. Panie Józefie – Wehikuł dziękuje za juz i życzy powodzenia na nowym, odpowiedzialnym stanowisku.
Niebawem zostanie ogłoszona kolejna (już IV) edycja Głogowskiej Nagrody Historycznej „Złoty Bilet Wehikułu czasu”  dla organizatorów i autorów wydarzeń historycznych w ubiegłym roku. W połowie lutego Wehikuł poprosi członków Kapituły o sporządzenie listy i wybór z niej pięciu wydarzeń czy ich animatorów, które przedstawi czytelnikom w miesiącu marcu pod osąd.
Laureat Nagrody zostanie zaprezentowany w trakcie Gali w Miejskiej Bibliotece Publicznej z udziałem znamienitego GOŚCIA, jak zapewnia Dyrektor Biblioteki Izabela Owczarek.

 

Wehikuł przez okno

W tym miejscu, w kolejnych podróżach ale nie często, Wehikuł prezentuje jedno zdjęcie – własne lub nadesłane – prezentujące miasto z miejsc rzadko, lub wręcz dotychczas nie pokazywanych. Zachęcając do nadsyłania swoich widoków z okna dziś kolejne, tym razem z dworca kolejowego.

0-2016 -przezokno

Ponieważ miejscowe media odtrąbiły decyzję kolejarzy o remoncie słynnego  głogowskiego napowietrznego „tunelu”, dziś zdjęcie przez jego okno, wykonane w 2012 roku. Na pierwszym planie unikatowe rozwiązanie komunikacji wewnętrznej jakim był łącznik poczty kolejowej (zawsze nosiła numer 2, bo jedynką była poczta główna) z peronami, na których zatrzymywały się kiedyś pociągi, gdzie pierwszy wagon za lokomotywą miał oznaczenia pocztowe.

Kolejna pozycja – Z lektur Wehikułu – i inne lutowe ciekawostki w zakładce Wehikułu czasu.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres wehikulczasuglogow@interia.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii wehikuł. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.