Wehikuł Czasu        Glogoviensis         Glogopedia        
Statystyki

W cieniu Kolegiaty XII

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 12 sierpnia 2018
XII edycja „W cieniu Kolegiaty” za nami. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej też już tradycyjnie uczestniczy ze swoim stoiskiem na którym prezentujemy nasze wydawnictwa oraz
zbiory map.

Wehikuł czasu – sierpień 2018 (rok 10/114)

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 8 sierpnia 2018

Koniec lipca i poczatek sierpnia jest gorący. Dosłownie. Rekordowe temperatury sprzyjały urlopowiczom, ale nie rolnikom i pozostającym w miastach. Wpływ na poziom temperatury emocji miały również wydarzenia, jak np.:

23 lipca wybuchł pożar składowiska odpadów w nieodległym Jakubowie. Było zaangażowanych prawie 40 zastępów straży pożarnej, dwa helikoptery, ewakuowano 340 górników z pobliskiego szybu kopalni. Właściciel prowadzi podobne w Głogowie – na terenie byłej Fabryki Domów. Trwa alert związany z groźbą podobnego zdarzenia.

Chmura dymu nad Piastowem. Odległość od miejsca pożaru ponad 10 km. (fot. G. Myśków)

29 lipca doszło do pęknięcia jednej z rur doprowadzających szlam do zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”. Niebezpieczne odpady zalały okoliczną jezdnię i rowy na długości około pół kilometra.

Zbiornik „Żelazny Most” to największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych, należący do KGHM Polska Miedź. Umożliwia składowanie około miliarda m3 szkodliwego szlamu osadowego. Jego powierzchnia jest wciąż powiększana.

25 lipca na pokoszarowym terenie przy ul. Sikorskiego i Wojska Polskiego, gdzie trwają prace związane z przygotowaniem budowy galerii, znaleziono bombę o wadze 200 kg. To kolejne takie znalezisko w tym rejonie.

Saperzy na placu budowy unieszkodliwiają znaleziony niewybuch z czasów II wojny światowej. (fot. Z. Mazurek)

Z żałobnej karty

31 lipca 2018 r., w szpitalu w Głogowie, w wieku 72 lat zmarł śp. ks. kan. dr Stanisław Jaworecki, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Mikołaja. W Głogowie pełnił posługę w latach 1989-2016.

1 sierpnia 2018 r., we Wrocławiu, w wieku 95 lat zmarł generał brygady Józef Petruk, kawaler Virtuti Militari V klasy i Krzyża Walecznych za czyny bojowe nad Nysą w roku 1945. Generał Petruk dowodził w Głogowie 10 Dywizją Artylerii Armat i 31 Brygadą Artylerii Armat w okresie 1956-1962. Był również w tym czasie dowódcą Garnizonu Głogów.

Inne sierpniowe ciekawostki i kolejna propozycja Z lektur Wehikułu  w zakładce Wehikuł czasu.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres wehikulczasuglogow@interia.pl

Wehikuł czasu Lipiec 2018 (rok 10/113)

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 4 lipca 2018

W końcu czerwca w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym na Zamku Książąt Głogowskich odbyło się, cieszące się dużym zainteresowaniem, spotkanie w ramach cyklu Wykładów Otwartych TZG.  O Głogowie w latach pięćdziesiątych, o budowie mostu, której nie ma w pamięci i w źródłach, opowiadał Wehikuł czasu.  Natomiast o planach budowy drugiego mostu i podjętych już działaniach oraz o działaniach inwestycyjnych wokół budowy drogi ekspresowej S-3 mówiła  dyrektor naczelna dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu Lidia Markowska.

Prezes TZG, Zbigniew Mazurek rozpoczyna spotkanie poświęcone historii i przyszłości głogowskiej przeprawy przez Odrę. (fot. Jerzy Popiel)

22 czerwca odbył się odbiór odrestaurowanej płyty poświęconej generałowi Rheinwaldowi, komendantowi głogowskiej twierdzy w czasach napoleońskich. Tak się złożyło, że to wydarzenie miało miejsce w dniu śmierci generała. To był jeden z nielicznych, szanowanych przez głogowian dowódców garnizonu. Francuz na tyle dobrze zapisał się w pamięci mieszkańców, że wmurowali – w miejscu pochowania generała na terenie fortu „Gwiazda” – tablicę pamiątkową. W ostatnich latach szybko niszczała. Paweł Łachowski, ówczesny sekretarz TZG, kilkanaście lat temu publicznie zwracał na ten fakt uwagę. Wreszcie dzięki zaangażowaniu użytkownika posesji – firmy Intertrans PKS – dziś zakończono prace związane z instalacją odnowionej płyty. Po dokonaniu formalności, na odnowionej płycie, w obecności konserwatora zabytków z Legnicy, Prezesa Intertransu PKS SA i specjalistów od renowacji, Wehikuł złożył symboliczną różę w rocznicę śmierci Generała.

Płyta poświęcona generałowi Reinwaldowi w chwilę po odbiorze z urodzinową różą

od Wehikułu.

Rozpoczęły się wakacje. A jak wakacje to od 10 lat już „Lato w Twierdzy Głogów”. W tym roku akcja trwa od 2 do 14 lipca. Uczestnicy poznają i odwiedzą nie zawsze dostępne na co dzień obiekty forteczne starej twierdzy. Wyjadą też w militarno-historyczne podróże do atrakcyjnych miejsc Dolnego Śląska. Warto przypomnieć, że Organizatorzy przedsięwzięć Zima i Lato w Twierdzy 2012, otrzymali w 2013 roku pierwszą GŁOGOWSKĄ NAGRODĘ HISTORYCZNĄ „Złoty Bilet Wehikułu czasu”.

Kolejna pozycja – Z lektur Wehikułu – i inne lipcowe ciekawostki w zakładce Wehikuł czasu.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres wehikulczasuglogow@interia.pl

LEKCJE REGIONALIZMU W SZKOŁACH

Categories: Inne
Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 4 lipca 2018

W okresie od marca do czerwca 2018 roku Towarzystwo Ziemi Głogowskiej realizowało zadane publiczne Gminy Miejskiej Głogów pn. „Prowadzenie lekcji regionalizmu w szkołach”. Grupą docelową objętą projektem byli wszyscy uczniowie szkół podstawowych w Głogowie – razem 37 oddziałów i blisko 800 osobowa grupa uczniów.Lekcje regionalizmu dla tej grupy wiekowej  nauczania wczesnoszkolnego z różnorodną  ale przekrojową tematyką zajęć spowodowały zainteresowanie zagadnieniami związanymi  z historią miasta, jego dziedzictwem kulturowym, symbolami miasta i ich znaczeniem. Jest to swoiste wprowadzenie do dalszych zainteresowań. Głównym celem projektu było,  aby przez polaczenie nauki z elementami zabawy kształtować  zainteresowania i chęć poznawania historii miasta i wyrabiania pożądanych cech lokalnego patriotyzmu

Projekt i jego program oparty został i zrealizowany w trzech obszarach w trakcie 19 prelekcji interaktywnych, 29 wycieczek po Starym Mieście i 62 zajęciach warsztatowych i dużym festynie podsumowującym o charakterze sportowo – rekreacyjnym:

1.Życie w mieście i rodzinie – wychowanie, tradycje, religia, kultura

2.Szkoła – rodzaje szkół w Głogowie, metody nauczania, przedmioty,

3.Czas wolny, rozrywki – zabawki, parki, place zabaw, festyny.

Zakładka

 

Realizacja zadania odbyła się następująco:

  1. Interaktywne prelekcje„Dawno temu w Głogowie ….dzieci głogowskie w momentach dziejowych miasta”w szkołach podstawowych, połączone z prezentacją, która była jednocześnie wprowadzającą częścią teoretyczną projektu.

Prelekcje przeprowadzili – Alicja Szpunar, Grażyna Myśków i Dariusz Andrzej Czaja

 

Z prel 1

Z prel 4

 

 

  1. Wycieczki edukacyjne – „Z czego składa się miasto – jego funkcje”.

Wycieczka w ścisłym rejonie Starego Miasta z objaśnieniem znaczenia obiektów architektonicznych i ich roli i znaczenia w życiu mieszkańców miasta na przestrzeni epok. Ratusz – funkcje administracyjne, Wieża Ratusza – funkcja strażnicza, Sukiennice i Rynek – funkcje handlowo – rzemieślnicze, Kościoły – funkcje religijne  i edukacyjne, Mury obronne i Fosa – funkcje obronne, Lapidaria Synagogi i Łodzi Chrystusowej – o wielokulturowości  religijnej miasta i jego mieszkańców.

Przewodnicy wycieczek – Antoni Bok i Andrzej Sadowski

 

Z wyc 5

Z wyc 1

 

  1. Zajęcia warsztatowe – „ Ubrania , stroje i gałgankowe lalki”

Zapoznanie dzieci jak na przestrzeni epok zmieniały się stroje i ubrania mieszkańców Głogowa w tym głownie dzieci, Uczestnicy zajęć komponować  będą stroje na makietach, manekinach i wycinankach plastycznych, przedstawione zostały tajnikiwykonania  gałgankowych lalek.

Prowadząca zajęcia – dr. Agnieszka Łachowska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie wraz z grupą swoich uczniów.

 

Z ubr 4

str

  1. Zajęcia warsztatowe – „ Nauczanie w dawnej szkole w różnych epokach

Zapoznano dzieci w formie wprowadzenia jak wyglądał obowiązek szkolny i funkcjonowała szkoła od czasów średniowiecza do XIX wieku. W formie pokazu i zabawy omówione zostały zagadnienia: liczenia bez liczb, dawne wiersze i wyliczanki, praca dzieci i nauka zawodu, jak wyglądały elementy lekcji.

Prowadzący zajęciaElżbieta Bock-Łuczyńska i Witold Łuczyński

 

Z lucz 4

Z lucz 3

 

  1. Zajęcia warsztatowe -„Co dzieci jadły i wypieki ciast”

Zajęcia o charakterze poznawczym nt. spraw kulinarnych dawnych mieszczańskich domów, pokazy przygotowania i degustacji wybranych potraw, wypieku chleba, wyrobu masła itp. Kulminacyjnym momentem zajęć był wyrób i wypieki ciastek w formie „Głogowskiego Grosza”

Prowadzący zajęcia – Małgorzata Długosz i Justyna Chmielewska z Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ekonomicznych .

Z grosz 4 Z grpsz 1

 

  1. Zajęcia warsztatowe –„Księstwo Głogowskie – machina czasu”

Warsztaty plastyczne inspirowane wydarzeniami historycznymi  księżnej Salomei i księcia Konrada I Głogowskiego. Ostatecznym efektem było stworzenie własnego grodu zamieszkałego przez wykreowane przez uczniów postacie. Miejsce zajęć na Ostrowie Tumskim koło Kolegiaty.

Prowadzący zajęcia – Piotr Szymczak

  1. Zajęcia warsztatowe – „ Kaligrafia i książki”

Celem zajęć było zapoznanie uczestników jak powstawało pismo i jak wyrabiano papier. Praktyczne pokazy i nauka kaligrafii, pisania „Gęsim piórem”, informacje o tym jak powstawały dawne książki

Prowadząca zajęcia – Izabela Matuszewska – Miejska biblioteka Publiczna

Z kal 2 Z kal 3 Z kal 4

       

  1. Zajęcia warsztatowe –„Dolnośląska wycinanka”

Zajęcia plastyczne  poprzedzone opowieścią o specyfice polskich i dolnośląskich wycinanek, obejrzeniem oryginałów, pokazem i samodzielnym wykonywania wycinanki z głogowskimi motywami.

 

Prowadząca zajęcia – Anna Wawryszewicz – Muzeum Archeologiczno – Historyczne

Z wycin 2 (2)

 

  1. Zajęcia plenerowe w formie festynu dziecięcego – „Dawne gry i zabawy – czy one się starzeją

Festyn dziecięcy na obiektach rekreacyjno – sportowych SP 3. Na kilkudziesięciu stanowiskach zaprezentowano i przeprowadzono dawne gry i zabawy i konkurencje sportowe.

Prowadzący zajęcia – Ewa Bock – Łuczyńska i Witold Łuczyński wsparci woluntariuszami z Zespołu Szkół Ekonomicznych,

 Z fest 4

Z fest 3

 

«page 2 of 35»

- A +
Archiwum
Kategorie
*

WAŻNE LINKI

BFH

PWSZ_Głogów

Głogów - Okolice

Głogów - Okolice

 

INNE LINKI

Twierdza Głogów 2

MOK Głogów

 

Głogów     Muzeum Historyczne

Muzeum Historyczne


Witamy , dziś jest sobota, 8 września 2018