Jubileuszowa X edycja Święta Tradycji i Folkloru Powiatu Głogowskiego.
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej było tam obecne ze swoim stoiskiem wydawnictw. Oprócz prezentacji naszego dorobku wydawniczego, sprzedaży książek i przewodników odbyło się wiele ciekawych rozmów na tematy historii i tradycji Ziemi Głogowskiej.