Zdjęcie z Głogowa z lat 1950 – 1960 ze zbiorów p. Tomasza Szerszanowicza.